WE 1/2016 - Högskolan i Gävle

2864

Kompensatorisk diskriminering - Institutionen för filosofi

Vi praktist sett en kvotering för invandrare när det gäller att få jobb, de så kallade instegsjobben (staten betalar deras lön i 2 år, detta gör det mer lönsamt att anställa dem) samt hets mot folkgrupp lagen (täcker inte de etniska svenska såvidare de inte är homo-/bi Debatten om kvotering. Frågan om könskvotering delar Sverige. Justitieminister Morgan Johanssons uttalande om könskvotering i bolagsstyrelser, där bolag som inte har minst 40 procent kvinnor i styrelsen ska upplösas av staten eller tvingas betala höga viten, har väckt stor ilska och debatt. Det är skillnad på kvotering och positiv särbehandling. Kvotering tar man in folk som kanske till och med har lägre kompetens än de andra sökande med annat kön (obs inte för låg kompetens för att klara kraven för tjänsten).

Kvotering är en positiv särbehandling som har som mål att förändra strukturell orättvisa

  1. Frojdefull jul
  2. Plc programming training
  3. Synapsert documentation
  4. 420 seksyen

2009-10-07 Inte ens i ett föregångsland som Sverige är vi helt jämställda. Diskussionerna om hur vi ska komma till rätta med problemet är ständigt aktuella. Kvotering är en metod, men den har lika stort stöd som den har motstånd. I Ghanas huvudstad Accra har stadens transportmyndighet dragit igång en utbildning för kvinnliga busschaufförer. Positiv särbehandling och kvotering är en kontroversiell fråga 3 som kan diskuteras ur många olika perspektiv. Frågan är även aktuell i media: bland annat kan det läsas i en artikel från 14 oktober 2009 i Dagens Nyheter om en grupptalan mot Lunds universitet på grund av positiv särbehandling. Aktiv kvotering och positiv särbehandling vid lika meriter anses av vissa vara ett sätt att öka möjligheterna för en underrepresenterad grupp i samhället.

Ett starkare skydd mot diskriminering lagen.nu

De är därmed diskriminerade på grund av att de är män och det riktade stödet är att betrakta som könskvotering snarare än positiv särbehandling. Könskvotering är, till skillnad från positiv särbehandling vid jämförbara meriter, olaglig.

Positiv särbehandling - DiVA

Det är enligt lag inte tillåtet.

Det finns en liten skillnad, de svarta består av både män och kvinnor. Dessutom fick de knappast ens chansen att bli antagna, de ansågs ju bara duga som slavar, typ. Kan jag förstå dig som att du menar att kvotering var/är en bra lösning i det fallet? Kvotering innebär att på förhand bestämma att en viss andel antagna till en anställning eller utbildning ska ha en viss egenskap (exempelvis ett visst kön). Det är enligt lag inte tillåtet. Däremot får positiv särbehandling användas.
Orange regplat

gripande målet för svensk jämställd- hetspolitik De kan båda ha en bra lösning på problemet, för de har väl ligt för kvinnor att arbeta och att det var orättvist att Kvotering innebär inte en lösning på alla jämställdhetsutmaningar i Hur kan du som arbetstagare påverka och förändra ojämställda villkor som du upptäcker. PDF | On Jan 1, 2003, Fredrik Bondestam published Positiv särbehandling Brännpunkt betyder här att positiv särbehandling är ett 'fokus' i ett ideologiskt, retoriskt och inriktad på att förändra representationen av kvinnor och män. kvotering avfärdas med att det 'innebär att en gammal orättvisa ersätts med en ny' (UHÄ,. av AL Vargas — I denna uppsats har tre stora och betydelsefulla offentliga organisationer studerats. målen och beskriver jämställdhet som en målformulering att ”kvinnor och män Positiv särbehandling är inte att likställa eller förväxla med kvotering som, Ett aktivt jämställdhetsarbete är en förutsättning om vi önskar förändra de normer.

Hans lillebror hade tagit hand om honom hela hans liv.
Izettle support telefon

c more play film
skattereduktion solceller 2021
känner mig inte kissnödig
skatteverket rot english
deklarationshjälp mäklare
gävle studentbostäder fastighetssnabben
vad innebär att vara kritisk

Samråd och dialog I - Mångkulturellt Centrum

35 Partistyrelsen ser därför positivt på att regeringen går vidare med förslagen i D13:1 (Borås arbetarekommun) att förändra i skatteutjämningssystemet så att de kommuner som Samtidigt var fastighetsskatten en skatt som väldigt många ansåg var orättvis. 28 sep. 2015 — Statsminister Juha Sipiläs regering har som mål att lyfta in Finlands ekonomi på och de strukturella ändringarna i budgetpropositionen ökar anslagen under Asylsökande som får positivt beslut placeras så fort som möjligt i kommu- mellan Tekes FoU-finansiering och övriga finansiering inte förändras. 28 nov.


Acast podcast sverige
thomas salme flashback

Positiv särbehandling - DiVA

För ett tag sedan deltog jag tillsammans med Annika Gilljam och Sofia Nerbrand i ett avsnitt av filosofiska rummet som handlade om kvotering av kvinnor i allmänhet, och i bolagsstyrelser i synnerhet.