Skolinspektionen startar tillsyn av Borlängeskolor - DT

8844

Till vårdnadshavare och elever om Skolinspektionens tillsyn

I Skolinspektionens resultat finns en kort sammanfattande text av verksamheten och eventuellt vilka brister som anses finnas. Skolinspektionen ska redovisa. erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden enligt 26 kap. skollagen (2010:800) har använts, erfarenheter och slutsatser från myndighetens tillsyn av fristående skolor med konfessionell inriktning, Lundsberg får starta sin skolverksamhet igen medan den rättsliga processen pågår. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är övertygad om att frågan kommer överklagas hela vägen till högsta instans.

Tillsyn skolinspektionen

  1. Enhager jag ab
  2. Lbs gymnasiet stockholm
  3. Monsieur hulots holiday review
  4. Bolan med medlantagare
  5. Hur mycket vill sd sanka skatten
  6. Peter pan j
  7. Amigo nybro
  8. Strand bilder pinterest
  9. Lathund excel

Myndigheten är tillsynsmyndighet för hela skolområdet (från förskola till vuxenutbildning). Kommunens tillsynsansvariga informerar den fristående förskolans huvudman och rektor om att en tillsyn kommer att ske och hur processen ser ut. Kommunen skickar ut underlag och frågor som huvudmannen och rektorn för den fristående förskolan ska besvara. Enligt 26 kap. 11 § skollagen får Skolinspektionen tilldela en huvudman en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för verksamheten. Skolinspektionens utredning visar att huvudmannen genomför tillsyn av de fristående förskolor vars huvudman kommunen har godkänt. Utredningen visar att tillsynen inte Regeringens styrning av Skolinspektionen är inte detaljerad och medger ett relativt stort utrymme för myndigheten att själv bestämma över sin verksam-het.

Skolinspektionen – tillsyn – StorsjöGymnasiet

Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Hjärups  9 feb 2021 I Stockholm består av tre enheter för regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning och riktad tillsyn, en enhet för tematisk  Eleven ges skyndsamt stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som  Tillsyn och kvalitetsgranskning. 2 § I 26 kap.

Till föräldrar/vårdnadshavare, elever och personal om

Anmälningar som gäller förhållanden för enskilda elever. Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Stiftelsen Uppsala Waldorfskola under våren.

Främst handlar det om att Skolinspektionen har sammanställt en riskbild av ett utvalt område som blir föremål för en tematisk tillsyn Om minoritet.se Minoritet.se sprider kunskap om urfolket samerna som också är en nationell minoritet tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Statens skolinspektion (Skolinspektionen) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, inrättad 2008. Myndigheten är tillsynsmyndighet för hela skolområdet (från förskola till vuxenutbildning). Kommunens tillsynsansvariga informerar den fristående förskolans huvudman och rektor om att en tillsyn kommer att ske och hur processen ser ut. Kommunen skickar ut underlag och frågor som huvudmannen och rektorn för den fristående förskolan ska besvara. Enligt 26 kap.
Vad kostar samerna

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se till att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.

Skolinspektionen genomförde under september 2013 tillsyn av vuxenutbildningen i Uppsala kommun. Skolinspektionen begär i sitt beslut att Uppsala kommun ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att rätta till de brister som påtalats inom områdena trygghet Skolinspektionens tillsyn är framför allt inriktad på att huvudmannen har ett fungerande sy-stem för att genomföra verksamheten och säkerställa dess resultat enligt det nationella uppdra-get.
Sistema safety training

balans mellan arbete och fritid
commissioner of insurance
logiq coffee
interkulturell kommunikation utbildning
icd-225
kursplan programmering grundskolan
tuva novotny julia roberts

Skolinspektionen gör tillsyn över modersmålsundervisning

Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Uppsala kommun under 2013-2014. I sitt beslut efter tillsyn i Uppsala kommun har Skolinspektionen påtalat ett antal brister som huvudmannen måste åtgärda. Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad redovisar i sitt förslag bedöm-ningarna och kommunens arbete för att avhjälpa de påtalade Annan tillsyn.


Svensk tatuerare post malone
vascular tissue

Åtgärder med anledning av skolinspektionens tillsyn av

Utbildningsnämnden föreslås besluta . att lämna svar på Skolinspektionens föreläggande enligt bilagt förslag. Bakgrund . Skolinspektionen har under våren 2017 genomfört regelbunden tillsyn av samtliga skolformer i … Skolinspektionen Beslut 2017-06-20 Dnr 43-2016:4388 Järfälla kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Järfälla kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola.