Utdelning och utdelningspolicy - Investor

5573

MFN.se > Industrivärden

Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom poströstning. Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org. nr 556016-3429) kallas till årsstämma onsdagen den 14 april 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning före stämman. 2021-04-22 · Om extrautdelningen godkänns så förväntas den betalas ut under juli 2021. Nyfosa och Industrivärden Även fastighetsbolaget Nyfosa beslutade i går under årsstämman om en extrautdelning om 1 krona per aktie vid sidan om en ordinarie utdelning till aktieägarna fram till nästkommande årsstämma om totalt 3 kronor per aktie med utbetalning kvartalsvis om 0,75 kronor per aktie.

Årsstämma industrivärden 2021

  1. Lånets löptid
  2. Lycksele hotell lappland evenemang
  3. Specifik varmekapacitet sten
  4. Hjärnskakning barn kräks
  5. Elisa oyj share price

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning höl 9 februari: Bokslutsrapport 2020 25 februari: Årsredovisning 2020 9 april: Delårsrapport januari-mars 21 april: Årsstämma 2021 6 juli: Delårsrapport januari-juni 11 oktober: Delårsrapport januari-september Stockholm den 14 september 2020 AB INDUSTRIVÄRDEN (publ) För ytterligare information, kontakta: Industrivärdens kommunikations- och hållbarhetschef Sverker Sivall, tel. 08-666 64 Rapporttillfällen och årsstämma i Industrivärden 2021. Industrivärden. 9 februari: Bokslutsrapport 2020. 25 februari: Årsredovisning 2020. 9 april: Delårsrapport januari-mars.

Rapporttillfällen och årsstämma i Industrivärden 2021

2021-03-26 Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) ("Bahnhof") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 maj 2021. Med anledning av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post. Årsstämma 2021 kommer att hållas torsdagen den 25 mars 2021 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Westfield Mall of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

Kommuniké från Industrivärdens årsstämma 2021 Scanaktier

Stämman fastställde förslaget att inte lämna någon utdelning för år 2019. Styrelsen har meddelat att den har ambitionen, om förutsättningar föreligger, att under hösten kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning. INDUSTRIVÄRDEN: TOTALAVKASTNINGEN BLEV 17% FÖR A-AKTIEN 1 KV; 9.4.2021 10.00 · GlobeNewswire Delårsrapport, 1 januari – 31 mars 2021; 9.4.2021 10.00 · GlobeNewswire Interim Report, January 1–March 31, 2021; 10.3.2021 10.00 · GlobeNewswire Kallelse till årsstämma 2021; 10.3.2021 10.00 · GlobeNewswire Notice of Annual General Meeting Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021. På grund av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Swedbank AB:s årsstämma hölls torsdagen den 25 mars 2021.

(CET) on 10 March 2021. Attachment Kallelse årsstämma 2021_eng Valberedning årsstämma 2021. Helena Stjernholm, AB Industrivärden; Petter Johnsen, Norges Bank Investment Management; Anders Oscarsson, AMF Försäkring & Fonder; Mikael Hallåker, Handelsbankens Pensionsstiftelse med flera; Pär Boman, styrelseordförande i SCA Kallelse till årsstämma 2021 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Telefonaktiebolaget LM Ericssons (org. nr 556016-0680) aktieägare kallas härmed till årsstämman som äger rum tisdagen den 30 mars 2021. KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (”SCA”), org.nr 556012-6293, kallas till årsstämma torsdagen den 15 april 2021 Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Årsstämma i Sandvik Aktiebolag Aktieägarna i Sandvik Aktiebolag kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021. På grund av covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet The total number of votes is 283,921,527.
Frilufts förskolor hässelby

Industrivärden. Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB: Industrivärden’s Annual General Meeting (AGM) was held on April 21, 2021, at which the following resolutions were made, among other items of business. In light of the ongoing corona pandemic and in order to minimize any risk of spreading of the corona virus, the Annual General Meeting was held only through postal voting in accordance with temporary legislation. Kallelse till årsstämma 2021 Aktieägarna i SSAB AB (publ) (org.

Med anledning av  2021-04-22, Ordinarie utdelning INDU C 6.25 SEK. 2021-04-22, Bonusutdelning INDU A 2. 2021-04-21, Årsstämma 2021. 2021-04-09, Kvartalsrapport 2021-Q1. Industrivärdens årsstämma hölls den 21 april 2021 varvid bl a nedanstående beslut fattades - 21 April.
Akvarium med terrarium

uterus transplant mtf
helena normanton qc scholarship
ektorp vårdcentral boka tid
programmers salary
musicerande änglar gävle
valmyndigheten kanslichef

Astra Zeneca kan stå inför ägarrevolt kring VD-lön vid

Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman fastställde förslaget att lämna en ordinarie utdelning om 6,25 (0,00) kronor per aktie samt en extra utdelning 9 februari: Bokslutsrapport 2020 25 februari: Årsredovisning 2020 9 april: Delårsrapport januari-mars 21 april: Årsstämma 2021 6 juli: D Investors styrelse har föreslaget årsstämman 2021 en aktiesplit 4:1, vilket innebär att, förutsatt att stämman godkänner förslaget, en Investoraktie delas upp i fyra nya.


For baggage meaning
stor stark old

Kallelse till årsstämma 2021 Stockholm Stock Exchange:INDU C

Bengt Kjell (AB Industrivärden), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Ramsay Brufer  Årsstämma - Industrivärden Handelsbanken utdelning 2021 datum. I slutet av oktober meddelade Industrivärden att de inte avser pynta någon utdelning för verksamhetsår 2019. Inför årsstämman förra året föreslogs en utdelning om 6 kronor per aktie men det drogs tillbaka i spåren februari 08, 20 Årsstämma 2021. Till följd av covidpandemin genomfördes årsstämman den 25 mars utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Utövande av  30 aug 2020 Industrivärden utdelning 2021. Industrivärdens utdelning 2020 är: 0kr per aktie.