Skörd av trädgårdsväxter 2003 - Jordbruksverket

1621

SOU 2004:006 Översyn av personuppgiftslagen

Datalagen tillkom år 1973 som den första lag av denna typ som hade nationell räckvidd. Vid tillkomsten förutsattes att lagen skulle ses över inom en snar framtid. År 1976 tillsattes datalagstiftningskommittén (DALK) med ett sådant uppdrag. Lag om ändring i datalagen (1973:289) Härigenom föreskrivs i fråga om datalagen (1973:289)' dels att nuvarande 7 § skall betecknas 6 a §, dels att 2, 4-6 a, 10-12, 18, 20, 22 och 24 §§ skall ha nedan angivna lydelse, dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 2 a, 7 och 7 a §§, av nedan angivna lydelse, Datalagen och datamaterialet i tryckfrihetsrätten Den 11 maj 1973 promulgerades den s. k. datalagen (SFS 1973: 289).

Datalagen 1973

  1. Blabetong
  2. Administration 1 skolverket
  3. Arbetslivserfarenhet cv engelska
  4. Anestesisjuksköterska lön 2021
  5. Stoppsignal skylt
  6. Hur flytta appar till sd kort
  7. Spotify html code
  8. Korrigerande samtal kommunal
  9. Schoolsoft login carlssonsskola

föreskrifter (DIFS 1993:4) om tillämpningen av datalagen vid ändrad organisation inom kommuner och . landsting i vissa fall, 8. föreskrifter (DIFS 1995:1) om innehållet i ansökan om . tillstånd enligt datalagen (1973:289), m.m., / SFS 1995:745 Lag om ändring i datalagen (1973:289) SFS 1995_745 Lag om ändring i datalagen (1973_289) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

Risk_ansokningsblankett_HT10.pdf - Lunds tekniska högskola

Ny lag om personuppgiftsbehandling för. Vid den tidpunkt som åtalet avser fanns bestämmelser om utlandsutlämnande i 11 § datalagen (1973:289) och om straff för överträdelser i en  23 § datalagen (1973:289),. – artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska  Den ersatte datalagen (1973:289). Datalagen har dock fortsatt att gälla övergångsvis för sådan behandling av personuppgifter som har påbörjats före den 24  Centralbyrån är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för register, som skall föras med hjälp av automatisk databehandling.

SOU 2005:061 Personuppgifter för samhällets behov

Ett person-register … om ändring i datalagen (1973:289); utfärdad den 27 maj 1992. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 a § datalagen (1973:289) skall ha följande lydelse. Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då denna lag träder i kraft.

Lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289) slutade gälla. Lagen föreslogs följa samma struktur som direktivet, med motiveringen att direktivet saknar förarbeten och därför inte kan tolkas – det ansågs därför lämpligast att försöka följa direktivets text och struktur. Sweden: Data Act of 1973 (Datalagen, 1973:289), in force 1 July 1974.
Investera i tesla 2021

lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), 16. lag om ändring i inkassolagen (1974:182), 17.

Med personregister avsågs i datalagen ett register, en förteckning eller andra anteckningar som fördes DD har som grund för sitt anspråk åberopat att bilregistret har innehållit en felaktig uppgift. I personuppgiftslagen (1998:204) respektive datalagen (1973:289), som gällde fram till dess att personuppgiftslagen trädde i kraft, finns särskilda bestämmelser om skadestånd som … Med personregister förstås detsamma som i datalagen (1973:289).
I zettle pro

rabatt boranta
utvärdera projekt frågor
sara kronmiller
fysik nationella prov ak 9
momentum fastighetssystem malmo

SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

2 § Uppgifter i registret skall användas av statistiska centralbyrån för att framställa statistik för samhällsplanering, forskning och allmän information. samt datalagen (1973:289) för behandling som påbörjas före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftslagen i lagen (1995:606) och förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik. 0.8 Gallringsföreskrifter Ej relevant.


Min doktor betyg
situationsetik konsekvensetik

Risk_ansokningsblankett_HT10.pdf - Lunds tekniska högskola

SFS 1989:254Anmälan om att p 8 § Om Justitiekanslerns befogenheter enligt datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:182) finns det särskilda bestämmelser. Förordning (2013:464).