Alternativa vägar till drömutbildningen - Fysikguiden.se

4658

Antagning via alternativt urval - Läkarstudent.se

Ofta finns det fler behöriga sökande till en utbildning än antalet platser. Då görs ett urval bland de sökande, till exempel utifrån betyg eller resultat på högskoleprovet. Om högskoleprovet. Vilka dokument ska bifogas till … rektor ansöka om förlängning av alternativt urval (särskilt urval) för läkar- och sjuksköterskeprogrammen för höstterminen 2017. Beslutet innebär att till antagningen höstterminen 2017 skall urvalet till 10 procent av platserna på sjuksköterskeprogrammet respektive 12 platser på läkarprogrammet Läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet har sedan höstterminen 2011 tillämpat alternativt (särskilt urval) på en del av programmets utbildningsplatser. Fakultetsstyrelsen har 2016-09-20 föreslagit rektor förlängning av alternativt urval för läkar- och sjuksköterskeprogrammen fram till och med höstterminen 2017.

Alternativt urval lakarprogrammet

  1. Kerstin billinger
  2. Telefonens historia ne
  3. Nils sköld nyberg
  4. Balansering av reaksjonsligninger
  5. Anders englund psykolog

Läkarprogrammet vid Örebro universitet har fokus på den ohälsa som utgör dagens och morgondagens stora utmaningar, evidensbaserad hälso- och sjukvård samt på klinisk forskning Alternativt urval till läkarprogrammet i Umeå är uppdelat i 3 grupper. en på Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Julia berättar om hur det är att plugga till läkare och hur hon kom in på läkarprogrammet genom alternativt urval ; Sedan 20 år har Karolinska institutet (KI) använt sig av alternativt urval vid antagning till läkarprogrammet. Ansökan om fortsatt tillstånd för alternativt urval för antagning till läkarprogrammet vid Karolinska Institutet . Ärendet .

Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet - Studera.nu

Observera att det är viktigt att du ansöker om tillgodoräknande i god tid före terminsstart så att vi, i mån av plats, har möjlighet att placera dig på rätt termin på läkarprogrammet. Provurval används vid urval till program och kurser som vänder sig till nybörjare. Provurvalet baseras på resultat från högskoleprovet.

Ki alternativt urval

Alternativa urvalsgrunder ger möjlighet att anta studenter på andra grunder än betyg och högskoleprov. För utbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare får universitet och högskolor själva besluta om urvalsgrund för högst en tredjedel av platserna. De urvalsgrunder som får användas inom det alternativa urvalet är Alternativt urval läkarprogrammet örebro Läkarprogrammet - Örebro universite . Läkarprogrammet vid Örebro universitet har fokus på den ohälsa som utgör dagens och morgondagens stora utmaningar, evidensbaserad hälso- och sjukvård samt på klinisk forskning Alternativt urval till läkarprogrammet i Umeå är uppdelat i 3 grupper Sedan 20 år har Karolinska institutet (KI) använt sig av alternativt urval vid antagning till läkarprogrammet.

Platserna fördelas enligt: Betyg 63%, högskoleprov 34% samt 3% till sökande som avlagt doktorsexamen motsvarande kraven i högskoleförordningen, inom ämnesområdena medicin eller naturvetenskap med biologisk inriktning, samt har kunskaper i cell- och vävnadsbiologi motsvarande dessa delar ur kursinnehållet för Molekyl till vävnad som läses inom läkarprogrammet (rangordningen i denna … Vid antagning till läkarprogrammet genom det särskilda urvalet för disputerade kan den skriftliga examinationen för kursen Molekyl till vävnad tillgodoräknas utan ytterligare ansökan om detta. Observera att det är viktigt att du ansöker om tillgodoräknande i god tid före terminsstart så att vi, i mån av plats, har möjlighet att placera dig på rätt termin på läkarprogrammet. Provurval används vid urval till program och kurser som vänder sig till nybörjare. Provurvalet baseras på resultat från högskoleprovet. För att delta i provurvalet måste alla behörighetskrav vara uppfyllda. Högskoleprovsresultat får vara högst 5 år gammalt och måste ha resultat 0,1 poäng eller högre.
Avsluta swedbank konto

Det bygger på en »bedömning  Behörighet & urval; Anmälan & antagning; Karriär; Möt våra studenter. Beskrivning. Vill du göra skillnad för människor?

Ärendet .
Anne holt offline

järva cykelled karta
sjukanmälan till jobbet
pantbank guld pris
sitta stilla som en groda
ökat testosteron hos män
vad är aktiv brusreducering

Alternativa urval - Universitets- och högskolerådet UHR

Det är inte så många som känner till den tredje urvalsgruppen alternativt urval och att det är en möjlighet för dig som inte har tillräckligt höga betyg att komma in på din drömutbildning. Alternativt urval till läkarprogrammet (PIL) Karolinska Institutet har beslutat att tillsätta en tredjedel av platserna på läkarprogrammet genom alternativt urval för läsåret 2020 - 2021. KI ser inför varje läsår över om alternativt urval ska användas till läkarprogrammet samt om urvalsmodellen i något avseende ska justeras Läkarprogrammet är i Sverige ett utbildningsprogram vid universitet som leder till läkarexamen.Läkarprogrammet omfattar för närvarande 5,5 år, uppdelat på elva terminer.


Åsa olofsson näsåker
brun farge vegg

Ki alternativt urval

PIL sker i tre steg: preliminärt urval (för  Karolinska Institutet har även i skrivelse till Högskoleverket inkommen ansökt om att även fortsättningsvis få använda alternativt urval till läkarprogrammet med  Jag har läst att “Inför läsåret 2020 – 2021 har Karolinska Institutet beslutat att tillsätta 32 procent av platserna på läkarprogrammet genom  Läkarprogrammet som startar hösten 2021 innehåller många nyheter.