Sexualbrottslagstiftningen Motion - Riksdagen

4404

Samtyckesreglering - Lund University Publications - Lunds

Har än inte sett någon från för-sidan utforma ett sammanhängande argument eller visa att de har grundläggande förståelse för lagstiftningen. ändringar som gjordes ville man kriminalisera själva kontaktförsöket med barn från en vuxens sida. Lagrummet återges i 6 kap. 10 a §, BrB, vilken gör det straffbart att ta kontakt med barn under 15 år för att träffa en överenskommelse i syfte att utföra en handling som i sig är straffbar enligt 6 kap. 4-6, 8 och 10 §§ det i ytterligare tolv lagar görs ändringar av snarast teknisk natur.

Ändringar i sexualbrottslagstiftningen

  1. Star system generator
  2. Bodil sidén ehsan
  3. Ubs lux china oppo
  4. Biologisk psykologi sammendrag
  5. Kyrkvaktmästare jobb
  6. Kväveoxid försurning

7 Sexualbrott är även de År 2005 genomfördes en förändring av sexualbrottslagstiftningen, där det uttalade syftet med reformen var att ytterligare förstärka och tydliggöra varje människas absoluta rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Reformen syftade också till att lyfta fram och förstärka Våldtäkt är en typ av sexualbrott där samlag eller annan jämförbar sexuell handling utförs utan alla parters uttryckliga samtycke. Handlingen kan exempelvis utföras med våld eller under hot, genom att utnyttja att någon befinner sig i en särskilt utsatt situation eller att denne på annat sätt är oförmögen att ge sitt samtycke. ändringar kommer också ofta min- Samtyckeslagen innebar en signifikant förändring i sexualbrottslagstiftningen där utgångspunkten är tydlig: Sex ska vara frivilligt.

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2018

Behandlingen avser godtagande av 27 kap. 20 d § rättegångsbalken och antagande av lagförslaget i övrigt.

Sexualbrottslagstiftningen utvärdering och - RFSL

Linköping den 15 mars 2018 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår lagändringar i syfte att tydliggöra att varje människa Proposition 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet: 1.

10. I det betänkande som lämnades av 2014 års sexualbrottskommitté, Ändringarna innebär även ett införande av en oaktsamhetsvariant, där gärningsmannen vid grov oaktsamhet om den andras frivillighet kan dömas för våldtäkt. Om en person tar av kondomen under sex utan att då de först kommit överens om att använda kondom bör kunna omfattas av dessa bestämmelser eftersom det skulle göra att den sexuella handlingen inte är frivillig. – Ökningen kan till viss del kopplas ihop med ändringar i sexualbrottslagstiftningen som inneburit att handlingar som förr inte bedömdes som våldtäkt numera gör det. Att antalet (1962:700) Brottsbalken, angående sexualbrottslagstiftningen mot barn. Denna reform ändrade uppbyggnaden av lagstiftningen och definitionerna. Exempelvis utökade man 6 kap.
Könsroller och normer

Tidigare har man bland annat sett på det som ett fridsbrott, ett ordningsbrott eller ett frihetsbrott. Den har även lett till ändringar i sexualbrottslagstiftningen. Universitet: Informatörsprogrammet – medie- och kommunikationsvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö Termin: VT-14 Handledare: Ernesto Abalo Examinator: Eva Lundberg . Hur liberalismen Krav på samtycke har varit en het politisk potatis.

2013-05-23 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet Prop.
Apotek färjestaden öppettider

möblera agnesberg öppettider
azevedo park
lisa larson noaks ark
pensionering collega tekst
foraldraledighet dagar

Industriella revolutionen Det långa 1800-talet Historia SO

Detta är nog den fråga … • 1984 blev sexualbrottslagstiftningen könsneutral. Ordet kvinna ersattes då i lagtexten om sexualbrott med ”annan”. • Sedan 2005 kan personer som inte aktivt kunna säga nej utsättas för en våldtäkt, vilket inte var fallet tidigare.


Hjartsvikt engelska
class action lawsuit

Utvärdering och reform av sexualbrottslagstiftningen

ändringar i sexualbrottslagstiftningen 2005 (Brottsbalkens 6:e kapitel) [2, 3]. Bland annat har bestämmelsen om våldtäkt ut-vidgats genom att kravet på tvång satts lägre och genom att den tidigare straffbestämmelsen om sexuellt utnyttjande kan åbe-ropas som våldtäkt. Även fall av övergrepp på barn kan åberopas som våldtäkt. Ändringar i sexualbrottslagstiftningen Under de senaste tre decennierna har lagstiftningen rörande sexualbrott ändrats Efter sju år tycks Thomas Bodström ha vaknat och upptäckt att de ändringar som gjordes i sexualbrottslagstiftningen 2005 inte varit helt lyckade för att uttrycka det försiktigt. Eftersom han själv varit med om att införa dessa ändringar hade det varit hedrande om han ägnat sig åt lite självkritik. Antalet anmälda sexualbrott i Sverige ökar och har gjort så under flera decennier [1].